Download E-books Halvvägs PDF

By Fredrik Reinfeldt

»Den 17 september 2006. Jag sitter ensam med två tal framför mig. Valrörelsen är över, vallokalerna har stängt och runt om i landet räknas röster. Det är jämnt. Hela mitt politiska liv passerar för mitt inre. Alla mina drömmar och alla mina planer, males också vetskapen om att allt är minuter från att förändras. Halvvägs är min berättelse om hur jag hamnade här och vad som hände därefter.«

Hur blir guy statsminister? Från elevrådet until Rosenbad, från MUF until Bryssel – Halvvägs är Fredrik Reinfeldts egen berättelse om tjugofem år i svensk och internationell politik.

Reinfeldt skriver om en ung samhällsintresserad guy som strax efter sin 40-årsdag blev Sveriges statsminister. Han skildrar sin uppväxt i förorter until eventually Stockholm och sin väg in i politiken. Han beskriver konflikterna i ungdomsförbundet och tiden ute i kylan, hur han tillsammans med Anders Borg ändrade sitt partis politik och lade grunden för Nya Moderaterna, och hur han därefter tog initiativ until Alliansen. Fredrik Reinfeldt vann två val och var statsminister i åtta år, och less than hans tid uppmärksammades Sverige internationellt för sitt höga reformtempo och för regeringens sätt att hantera den svåra finanskrisen.

Han berättar här om tiden som toppolitiker både i Sverige och i världen, om människor han mött och arbetat med, om makt och svåra avgöranden, males boken ger också unik insyn i hur vardagen kan se ut för en svensk statsminister.

Fredrik Reinfeldt var Sveriges statsminister below två mandatperioder och skaparen av Nya Moderaterna. Han var partiordförande i elva år och har varit aktiv i svensk och internationell politik i över ett kvarts sekel. Nu, summary efter att han fyllt femtio, skriver han om sina år i politiken.

Show description

Read Online or Download Halvvägs PDF

Best Biography books

A Death in Belmont (P.S.)

Within the spring of 1963, the quiet suburb of Belmont, Massachusetts, is rocked via a surprising homicide that matches the trend of the notorious Boston Strangler, nonetheless at huge. Hoping for a holiday within the case, the police arrest Roy Smith, a black ex-con whom the sufferer employed to wash her apartment. Smith is rapidly convicted of the homicide, however the Strangler's terror keeps.

Shakespeare's Wife

Little is understood approximately Ann Hathaway, the spouse of England's maximum playwright; greatly has been assumed, none of it complimentary. In Shakespeare's spouse, Germaine Greer boldly breaks new flooring, reclaiming this a lot maligned determine from generations of scholarly forget and misogyny. With deep perception and intelligence, she bargains bold and considerate new theories concerning the farmer's daughter who married Britain's immortal Bard, portray a vibrant portrait of a really amazing lady.

Coco Chanel: The Legend and the Life

Smooth. stylish. Notoriously guarded. Welcome to the key international of Gabrielle Chanel. the tale of Chanel starts off with an deserted baby, as misplaced as a lady in a depressing fairy story. Unveiling awesome new information about Gabrielle Chanel’s early years in a convent orphanage and her flight into unconventional maturity, Justine Picardie explores what lies underneath the modern floor of a mythic model icon.

A Father First: How My Life Became Bigger Than Basketball

Dwyane Wade of the Miami warmth is among the superstars of the NBA—and a Gold Medal winner on the Bejing Olympics—but he’s A Father First.  during this relocating and victorious memoir, Wade stocks his inspiring techniques approximately fathers and sons, writing poignantly in regards to the pleasing obligations of being a unmarried dad to his sons, Zaire and Zion, whereas recounting his personal growing to be up years and his memorable upward push to the head echelon basketball.

Additional resources for Halvvägs

Show sample text content

Det är bland annat de nya som inte får plats. Jag placerades i televisionå utskott. Jag var förste ersättare i skatteutskottet, som blev mitt huvudutskott, och andre ersättare i näringsutskottet. Utskottsrummen finns i riksdagens ursprungliga byggnad. Varje utskott har ett eget sammanträdesrum och i anslutning until eventually det rummet sitter utskottets opolitiska tjänstemän och ibland också utskottets ordförande i ett eget rum. Som ersättare i skatteutskottet hade jag ingen egen plats vid sammanträdesbordet. Av utskottets femton ledamöter tillhörde sju de borgerliga regeringspartierna, sju var socialdemokrater och den sista och utslagsgivande platsen innehades av ledamoten från long island demokrati. Vänsterpartiet var i valet 1991 för små för att få egen illustration, och fick heller ingen hjälp av Socialdemokraterna. De hade en tjänstgörande ersättare som fick skriva särskilda yttranden, males liksom jag sitta vid väggen. I Carl Bildts regering hade Bo Lundgren som statsråd ansvar för skattefrågorna. Ordföranden i skatteutskottet var också partivän. Vi hade fyra ordinarie i utskottet inklusive ordföranden. En av dem var nyutnämnd sakkunnig, det vill säga han arbetade också åt regeringen och Bo Lundgren med skattefrågorna. När vår kommitté, alltså de fyra ordinarie och jag som ersättare, skulle fördela arbetsuppgifterna mellan oss, fanns det i ärlighetens namn inte så mycket att fördela. Jag fick i själva verket inget ansvar alls. Jag insåg att jag hamnat vid väggen i ett utskott där jag inte hade några ansvarsområden att personligen arbeta med. I tre år. Det finns fog för skämten om att guy som new york gör klokast i att avvakta med att ta until orda i gruppen below den första mandatperioden. Det har säkert sin historia, males jag undrar hur någon kan tro att det ska ha någon framtid. Vi kommer in fulla av engagemang, redo att arbeta. males några får inga arbetsuppgifter, i alla fall inte de tre första åren. I utskottet satt den mångårige riksdagsmannen Filip Fridolfsson. Han är en varm människa, med stor humor och förmåga att berätta de mest fantastiska historier. Han kände med mig. När sammanträdena blev lite långa brukade han vända sig until eventually mig och säga att jag kunde hoppa in en stund medan han passade på att gå och fika. När utskottet ska göra resor, inte minst de omtalade långresor som riksdagens utskott gör en gång in keeping with mandatperiod, är det bara ordinarie ledamöter som får resa med. Arbetet som riksdagsledamot som manhattan och som företrädare för det största regeringspartiet kan knappt beskrivas ens som en halvtidstjänst. Jag förundrades över kollegor som sa sig ha svårt att hinna med. Jag var snarare tacksam för det engagemang jag hade i ungdomsförbundet, annars skulle jag ha blivit frustrerad av det låga arbetstempot. Jag förstår att som ensam representant i ett utskott för ett mindre parti kan erfarenheten vara en annan. Det mångsyssleri som media ofta below mina år i riksdagen påvisade hos många av riksdagens ledamöter kändes dock mycket lätt att förstå. Jag engagerade mig bland annat i frågan om att riksdagen borde ha färre ledamöter.

Rated 4.04 of 5 – based on 13 votes